به نام خدا
مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی ورودی مهر ترم 2-400
لطفا جهت شركت در كلاس ، روي لينك كلاس مربوطه كليك نماييد
جهت شرکت در كلاس هاي آموزش ابتدايي نصب برنامه اداب کانکت و برنامه اداب فلش پلیر فایرفاکس همچنين آپديت فايرفاكس ضروری می باشد لینک دانلود برنامه های مورد نیاز
برای سیستم برنامه شماره 8,2,25 را نصب نمائید ---برای موبایل برنامه شماره 14

دانلود راهنمای تنظیمات کامپیوتر استاد و دانشجو جهت شرکت در كلاس

** دانلود فیلم راهنما
رديف نام درس نام استاد روز تشكيل كلاس ساعت تشكيل مقطع لينك ورود به كلاس
1 روش های نوین یاددهی و یادگیری خانم دکتر مریم صفری چهارشنبه 10:12 کارشناسی

لینک شركت در كلاس کلیات روانشناسی رشد

2 روانشناسی زبان آقای سیدرضا نظری سه شنبه 17-19 کارشناسی

لینک شركت در كلاس روانشناسی زبان

3 روشهای آماری در علوم تربیتی آقای دکتر عباسیان چهارشنبه 13-15 کارشناسی

لینک شركت در كلاس روشهای آماری در علوم تربیتی

4 مبانی برنامه ریزی درسی خانم دکتر مریم صفری سهشنبه 13:15 کارشناسی

لینک شركت در كلاسمبانی برنامه ریزی درسی

5 روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی دکتر فرهاد نورایی سه شنبه 15-17 کارشناسی

لینک شركت در كلاس روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی

6 روشهای تدریس املاء و انشاء فارسی دکتر مسعود مهدیان چهارشنبه 16:30-19 کارشناسی

لینک شركت در كلاس روشهای تدریس املاء و انشاء فارسی

7 سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش دکتر فرهاد رنجبر شنبه 15-17 کارشناسی

لینک شركت در كلاس سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

8 روش تدریس ریاضی خانم شاه حسینی دو شنبه 16-18 کارشناسی

لینک شركت در كلاس روش تدریس ریاضی

9 روش تدریس تعلیمات دینی آقای محمد جواد محمودی دو شنبه 18-20 کارشناسی

لینک شركت در كلاس روش تدریس تعلیمات دینی

10 فعالیت های پرورشی و اجتماعی آقای محمد جواد محمودی یک شنبه 18-20 کارشناسی

لینک شركت در كلاس فعالیت های پرورشی و اجتماعی

11 روانشناسی یادگیری خانم میر عرب یک شنبه 16-18 کارشناسی

لینک شركت در كلاس روانشناسی یادگیری

12 تحلیل برنامه های درسی آقای دکتر صالحی نیا یک شنبه 14-16 کارشناسی

لینک شركت در كلاس تحلیل برنامه های درسی


دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی آباد کتول