به نام خدا
مقطع کاردانی و کارشناسی رشته آموزش ابتدایی
لطفا جهت شركت در كلاس ، روي لينك كلاس مربوطه كليك نماييد
جهت شرکت در كلاس هاي آموزش ابتدايي نصب برنامه اداب کانکت و برنامه اداب فلش پلیر فایرفاکس همچنين آپديت فايرفاكس ضروری می باشد لینک دانلود برنامه های مورد نیاز
برای سیستم برنامه شماره 9 و 13 ,32 را نصب نمائید ---برای موبایل برنامه شماره 19

دانلود راهنمای تنظیمات کامپیوتر استاد و دانشجو جهت شرکت در كلاس

رديف نام درس نام استاد روز تشكيل كلاس ساعت تشكيل مقطع لينك ورود به كلاس
1 فارسی عمومی دکتر مهدیان چهارشنبه 12-15 كارداني

لینک شركت در كلاس زبان فارسي

2 فارسی عمومی خانم دکتر مهدوی چهارشنبه 15-18 كارداني

لینک شركت در كلاس زبان فارسي

3 کلیات روش ها و فنون تدریس خانم حیدری پنجشنبه 8-9:30 كارداني

لینک شركت در كلاس کلیات روش ها و فنون تدریس

4 کلیات روش ها و فنون تدریس خانم حیدری پنجشنبه 9:30-11 كارداني

لینک شركت در كلاس کلیات روش ها و فنون تدریس

5 کلیات روش ها و فنون تدریس خانم حیدری پنجشنبه 14-15 كارشناسي

لینک شركت در كلاس کلیات روش ها و فنون تدریس

6 اصول و فلسفه آموزش و پرورش خانم حیدری چهارشنبه 16-19 كارشناسي

لینک شركت در كلاس اصول و فلسفه آموزش و پرورش

7 آموزش و پروزش تطبیقی خانم حیدری پنج شنبه 11-13 كارشناسي

لینک شركت در كلاس آموزش و پروزش تطبیقی

8 مبانی علوم و فیزیک آقای دكتر مرادی جهارشنبه 13-14 كاردانی

لینک شركت در كلاس مبانی علوم و فیزیک

9 روان شناسی عمومی حاج علی صادقی یکشنبه 10-12 كارداني

لینک شركت در كلاس روان شناسی عمومی

10 مبانی علوم زیست و زمین خانم دکتر امینی پنجشنبه 11-12 كارداني

لینک شركت در كلاس مبانی علوم زیست و زمین

11 مبانی علوم زیست و زمین خانم دکتر امینی پنجشنبه 12-13 كارداني

لینک شركت در كلاس مبانی علوم زیست و زمین

12 مبانی علوم زیست و زمین خانم دکتر امینی پنجشنبه 14-15 كارداني

لینک شركت در كلاس مبانی علوم زیست و زمین

13 روان شناسی عمومی خانم دکتر دامغانی سه شنبه 8-10 كارداني

لینک شركت در كلاس روان شناسی عمومی

14 مشاوره کودک خانم دکتر دامغانی پنج شنبه 15-17 كارشناسي

لینک شركت در كلاس مشاوره کودک

15 شیوه های مطالعه و کتابخوانی خانم میر عرب پنج شنبه 8-10 كارشناسي

لینک شركت در كلاس شیوه های مطالعه و کتابخوانی

16 مبانی علوم و فیزیک دکتر کرمی فرد چهار شنبه 11-12 كارداني

لینک شركت در كلاس مبانی علوم و فیزیک

17 مبانی علوم و فیزیک دکتر کرمی فرد چهار شنبه 12-13 كارداني

لینک شركت در كلاس مبانی علوم و فیزیک

18 فارسی عمومی دکتر مهدیان چهار شنبه 15-18 كارداني

لینک شركت در كلاس فارسی عمومی

19 روان شناسی رشد رستگار چهار شنبه 14-16 كارشناسي

لینک شركت در كلاس روان شناسی رشد

20 روان شناسی عمومی سید رضا نظری پنج شنبه 10-12 كارداني

لینک شركت در كلاس روان شناسی عمومی روان شناسی عمومی

21 کلیات روش ها و فنون تدریس دکتر صالحی نیا پنج شنبه 8-10 كارداني

لینک شركت در كلاس کلیات روش ها و فنون تدریس

22 مبانی ریاضیات ابتدایی محبوبه شاه حسینی پنج شنبه 13-15 كارداني

لینک شركت در كلاس مبانی ریاضیات ابتدایی

23 مبانی ریاضیات ابتدایی محبوبه شاه حسینی پنج شنبه 15-17 كارداني

لینک شركت در كلاس مبانی ریاضیات ابتدایی

24 مبانی ریاضیات ابتدایی محبوبه شاه حسینی پنج شنبه 17-19 كارداني

لینک شركت در كلاس مبانی ریاضیات ابتدایی

25 جامعه شناسی آموزش و پرورش محمد صادقی پنج شنبه 17-19 كارشناسي

لینک شركت در كلاس جامعه شناسی آموزش و پرورش

26 اندیشه اسلامی 1 استاد ساوری چهارشنبه 8-10 کاردانی

لینک شركت در كلاس اندیشه اسلامی 1

27 اندیشه اسلامی 1 استاد ساوری چهارشنبه 10-12 کاردانی

لینک شركت در كلاس اندیشه اسلامی 1

28 دانش خانواده و جمعیت استاد سیدی شنبه 10-12 کاردانی

لینک شركت در كلاس دانش خانواده و جمعیت

29 دانش خانواده و جمعیت استاد سیدی شنبه 8-10 کاردانی

لینک شركت در كلاس دانش خانواده و جمعیت

30 دانش خانواده و جمعیت استاد سیدی دو شنبه 10-12 کاردانی

لینک شركت در كلاس دانش خانواده و جمعیت

31 اندیشه اسلامی 1 استاد معصوم یک شنبه 8-10 کاردانی

لینک شركت در كلاس اندیشه اسلامی 1

32 تاریخ تحلیلی صدر اسلام استاد بای چهارشنبه 11-13 کارشناسی

لینک شركت در كلاس تاریخ تحلیلی صدر اسلام


دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی آباد کتول