• دانشجویان محترم درصورت بروز مشکل هنگام آزمون آنلاین ,میتوانيد با پشتیبانهای معرفی شده تماس حاصل نمایند باتشکر حوزه معاونت علمی واحد علی آباد کتول
 • رديف نام و نام خانوادگي سمت موبايل
  1 دکتر جعفر دوستی دیلمی مسئول سنجش و ارزیابی واحد 09111702265
  2 مهندس مهدی طهرانی پور مسئول فناوری اطلاعات واحد 09118675911
  3 آقای حسین هدایتی مسئول امتحانات واحد 09112711370
  4 مهندس حمید رضا نظری طناک مسئول توسعه و گسترش رشته ها 09119801862
  5 مهندس صدیقه صداقت کارشناس فناوری اطلاعات 09118701272
  6 آقای عباس زنگانه کارشناس پژوهش واحد 09112711876
  7 مهندس محراب پرتوی کارشناس امتحانات 09113773779
  8 مهندس رضا گرایلی کارشناس فناوری اطلاعات 09352546573

  ليست کامل اعضاء کميته پشتيباني آزمون آنلاین واحد علي اباد کتول