به نام خدا
رشته های نقاشی و موسیقی
لطفا جهت شركت در كلاس ، روي لينك كلاس مربوطه كليك نماييد
جهت شرکت در كلاس هاي نقاشی و موسیقی نصب برنامه اداب کانکت و برنامه اداب فلش پلیر فایرفاکس همچنين آپديت فايرفاكس ضروری می باشد لینک دانلود برنامه های مورد نیاز
برای سیستم برنامه شماره 3-9-10-30 را نصب نمائید ---برای موبایل برنامه شماره 18

دانلود راهنمای تنظیمات کامپیوتر استاد و دانشجو جهت شرکت در كلاس

رديف نام درس نام استاد روز تشكيل كلاس ساعت تشكيل مقطع لينك ورود به كلاس
1 سرایش 1 استاد وزیری شنبه 16-18 -

لینک شركت در كلاس سرایش 1

2 سرایش 2 استاد وزیری سه شنبه 18-20 -

لینک شركت در كلاس سرایش 2

3 صوت شناسی استاد وزیری سه شنبه 20-22 -

لینک شركت در كلاس صوت شناسی

4 کنترپوان استاد وزیری چهار شنبه 19-21 -

لینک شركت در كلاس کنترپوان

5 انسان، طبیعت، موسیقی استاد وزیری چهار شنبه 21-23 -

لینک شركت در كلاس انسان، طبیعت، موسیقی

6 سرایش 4 استاد وزیری یک شنبه 19-21 -

لینک شركت در كلاس سرایش 4

7 تربیت شنوایی استاد وزیری چهار شنبه 21-23 -

لینک شركت در كلاس تربیت شنوایی

1 تنبک نوازی 1 استاد منوچهری دو شنبه 10-12 -

لینک شركت در كلاس تنبک نوازی 1

2 تنبک نوازی 2 استاد منوچهری دو شنبه 8-10 -

لینک شركت در كلاس تنبک نوازی 2

1 تحلیل مبانی موسیقی ایران استاد محمد نژاد یک شنبه 10-12 -

لینک شركت در كلاس تحلیل مبانی موسیقی ایران

2 رسالات کهن 1 استاد محمد نژاد یک شنبه 10-12 -

لینک شركت در كلاس رسالات کهن 1

3 ساز ایرانی 4 استاد محمد نژاد یک شنبه 8-10.....14-16 -

لینک شركت در كلاس ساز ایرانی 4

1 ساز ایرانی 2 استاد محمدی شنبه 17-19 -

لینک شركت در كلاس ساز ایرانی 2

2 ساز ایرانی 2 استاد محمدی چهار شنبه 10-12 -

لینک شركت در كلاس ساز ایرانی 2

3 ردیف 7 و 8 استاد محمدی شنبه 17-19.....19-21 -

لینک شركت در كلاس ردیف 7 و 8

1 گروه نوازی 1 استاد سید احمد حسینی شنبه 8-10 -

لینک شركت در كلاس گروه نوازی 1

1 ردیف 6 استاد ابولفضل امیرلطیفی شنبه 8-12 -

لینک شركت در كلاس ردیف 6

1 پیانوی عمومی 1 استاد معنوی یک شنبه 8-10 -

لینک شركت در كلاس پیانوی عمومی 1

2 مبانی کامپیوتر در موسیقی استاد معنوی یک شنبه 10-12 -

لینک شركت در كلاس مبانی کامپیوتر در موسیقی


دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی آباد کتول