به نام خدا


رديف نام کنفرانس لينك ورود به کنفرانس
1 کنفرانس

لینک شركت در کنفرانس

جهت شرکت در در کنفرانس نصب برنامه اداب کانکت و برنامه اداب فلش پلیر فایرفاکس همچنين آپديت فايرفاكس ضروری می باشد لینک دانلود برنامه های مورد نیاز
برای سیستم برنامه شماره 9 ،13 و32 را نصب نمائید ---برای موبایل برنامه شماره 19

دانلود راهنمای تنظیمات کامپیوتر استاد و دانشجو جهت شرکت در کنفرانس


دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی آباد کتول