به نام خدا
به سامانه آموزش از راه دور دانشگاه آزاد اسلامی واحد علي آباد كتول خوش آمديد
لطفا جهت شركت در كلاس هر استاد ، روي لينك آن كليك نماييد
رديف نام و نام خانوادگي دانشكده لينك كلاس
1 دکترسيد حسن سيد رضايي علوم انساني

لینک شركت در كلاس آنلاين دكتر سيد حسن سيد رضايي

2 دکترقاسم باراني علوم انساني

لینک شركت در كلاس آنلاين دكتر قاسم باراني

3 دکترحمید حجتی پزشكي

لینک شركت در كلاس آنلاين دکترحمید حجتی

4 دکتر علي اصغر رجبي ايولي فني

لینک شركت در كلاس آنلاين دكترعلي اصغر رجبي ايولي

5 دکتر سعيد قرباني تربيت بدني

لینک شركت در كلاس آنلاين دكترسعيد قرباني

6 دکتر سلمان اميرخان فني

لینک شركت در كلاس آنلاين دکتر سلمان اميرخان

7 دکتر مستقيمي مديريت

لینک شركت در كلاس آنلاين دکتر مستقيمي

8 دکترمعتمدي نژاد فني

لینک شركت در كلاس آنلاين دکتر معتمدي نژاد

9 دکتررضايي شيرازي تربيت بدني

لینک شركت در كلاس آنلاين دکتر رضايي شيرازي

10 دکترمازندراني علوم انساني

لینک شركت در كلاس آنلاين دکتر مازندراني

11 دکتر سمیعی مدیریت

لینک شركت در كلاس آنلاين دکتر سمیعی

12 دکتر اشرفی مدیریت

لینک شركت در كلاس آنلاين دکتر اشرفی

12 دکتر سنچولی مدیریت

لینک شركت در كلاس آنلاين دکتر سنچولی

13 مهندس سارا نعمتی علوم انسانی

لینک شركت در كلاس آنلاين مهندس سارا نعمتی

14 دکتر لیلا عجم فنی

لینک شركت در كلاس آنلاين دکتر لیلا عجم

15 دکتر ندا آقایی تربیت بدنی

لینک شركت در كلاس آنلاين دکتر ندا آقایی

16 دکتر آرش مزیدی فنی

لینک شركت در كلاس آنلاين دکتر آرش مزیدی

17 دکتر بخارائیان مدیریت

لینک شركت در كلاس آنلاين دکتر بخارائیان

18 دکتر دوستی دیلمی فنی

لینک شركت در كلاس آنلاين دکتر دوستی دیلمی

19 دکتر محمد امیرخان فنی

لینک شركت در كلاس آنلاين دکتر محمد امیرخان

20 دکتر آزاده سادات نعیمی فنی

لینک شركت در كلاس آنلاين دکتر آزاده سادات نعیمی


دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی آباد کتول